Billigere å Leie Bil i Norge


Prisene på bilutleie var 2,2 prosent lavere i 2. kvartal 2007, målt i forhold til samme kvartal året før i Norge, sier SSB.

Bilutleie totalindeksen er sammensatt av tre delindekser.

Det er kun delindeksen for offentlig og privat eide foretak, som utgjorde om lag 72 prosent av markedet, som viser en nedgang i prisene.

Denne kundegruppen opplevde en prisreduksjon på 3,6 prosent.

kunne ikke glede seg over den samme utviklingen.

Prisene for utenlandske turister og private husholdninger steg med henholdsvis 0,6 prosent og 1,0 prosent i samme periode.

Utenlandske turister sto for om 12 prosent av markedet, og private husholdninger lag 16 prosent.


Billigere å Leie Bil i Norge sidan til Car Rental Directory index